Guangzhou Zhengao Electronic Technology Co., Ltd.

Date
Apr 28, 2020
Company
Guangzhou Zhengao Electronic Technology Co., Ltd.
510540, floor 1-2, No.9, Yiheng Street
Shuixing East Road, Baiyun District
Guangzhou City, Guangdong Province
China
Issue
Unauthorized distribution of an NSF-ISR certificate
Description
An NSF-ISR certificate was found to be distributed bearing the company name Guangzhou Zhengao Electronic Technology Co., Ltd. This document was not authorized by NSF and is not authorized to be distributed.