Contact us

Guangzhou Zhengao Electronic Technology Co., Ltd.

Date
April 28, 2020
Company

Guangzhou Zhengao Electronic Technology Co., Ltd.

510540, floor 1-2, No.9, Yiheng Street Shuixing East Road, Baiyun District Guangzhou City, Guangdong Province China

Issue
Unauthorized distribution of an NSF-ISR certificate
Description
An NSF-ISR certificate was found to be distributed bearing the company name Guangzhou Zhengao Electronic Technology Co., Ltd. This document was not authorized by NSF and is not authorized to be distributed.